Participants: Gad Kaynar-Kissinger, Shlomi Moskovitz, Kakumoto Atsushi, Sissy Papathanassiou, Octavian Saiu, Nikos Diamantis, Despina Gantzou, Anastasia Koumidou, Eleftheria Raptou.
Welcome speach, Dimitris Sevastakis MP President of the Parliamentary Greece - Israel friendship group, Ad. Prof. NTUA.