Εργαστήριο «Φανταστική θεώρηση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου του Διονύσου σαν μήτρα μιας “Fractal” πόλης» με την Κλεοπάτρα Χατζηγκιόζη.