«Βιβλιοθήκη περιπάτων» του Lezli Rubin-Kunda (Καναδάς/Ισραήλ) Περιπατιτική Performance.