Εργαστήριο και ηχό-περίπατος «Βιβλιοθήκη περιπάτων» με τον Geert Vermeire.