Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πρόγραμμα
Κυριακή 20/09/20
Δευτέρα 21/09/20
19:00 “Into the Artmosphere” - Στο Διαδίκτυο
Τετάρτη 23/09/20
21:00 «Here and there» - Στο Διαδίκτυο
Παρασκευή 25/09/20
21:00 «The spaces between the words» - Στο Διαδίκτυο
Τρίτη 29/09/20
Σάββατο 10/10/20
21:00 Libraries as Gardens - Στο Διαδίκτυο
Sponsors
www.effe.eu       www.efa-aef.eu