Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Και σεις μαύρα μου συγγράμματα / Αυτοβιογραφία

Η Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου (Ζάκυνθος, 1801- 1832), γόνος αρχοντικής οικογένειας, έγραψε τραγωδίες και άλλα πεζά και ποιητικά έργα, τα περισσότερα από τα οποία καταστράφηκαν στη σεισμοπυρκαγιά του 1953 που έπληξε τη Ζάκυνθο.
Σύγχρονη επιφανών μορφών της εποχής της, κατά τον Λεωνίδα Χ. Ζώη, «ηδυνήθη ευχερέστατα να συγγράψη ελληνιστί και ιταλιστί σπουδαιότατα και τεχνικώτατα έργα μεγαλοφυΐας».

Στάθηκε πρωτοπόρα και δημιουργική, στοχαστική και φιλελεύθερη στη σκέψη και στη γραφή της, ξεπερνώντας τεράστιες οικογενειακές και κοινωνικές δυσκολίες.
Η Αυτοβιογραφία της –σύμφωνα με τον Κ.Θ. Δημαρά- εκτός από τη μαρτυρία την οποία παρέχει, αποτελεί σπάνιας ποιότητας λογοτεχνικό κείμενο, ένα από τα πιο αγνά στολίσματα της νέας μας λογοτεχνίας.

Αποσπάσματα που αναφέρονται στη Χαρά της Γνώσης

«Και σείς μαύρα μου συγγράμματα, που σας αγαπούσα και ήθελα το καλούν σας ό,τι λογής μία αγαπητή μητέρα το θέλει εις τα τέκνα της… εγώ αποθνήσκω, αλλά πόσον ο θάνατος μου ήθελέ με λυπεί ολιγώτερον, αν ίσως ημπορούσα να σας παραδώσω εις κανέναν σπουδαίον, εις κανένα που να τιμά και όχι να καταφρονή τα γεννήματα της αγχινοίας!»

 

 

Μοιραστείτε τη δημοσίευση